Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřeby stárnoucích osamělých žen
Název práce v češtině: Potřeby stárnoucích osamělých žen
Název v anglickém jazyce: Needs of Older Single Women
Klíčová slova: Osamělost, stárnutí, izolace, potřeby, služby, hodnoty.
Klíčová slova anglicky: loneliness, aging, isolation, needs, service, values.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2012
Datum zadání: 15.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.08.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Vodáčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Mezi základní liské potřeby patří potřeba sounáležitosti. Tedy potřeba někoho mít, s někým sdílet svůj život. Pokud tady potřeba není naplněna přichází pocit osamění. Tato práce se bude zaměřovat na osamělé ženy. V dnešní době, kdy se mnoho manželství rozpadá a navazování nových vztahů není jednoduché, je mnoho žen, které trpí pocitem osamění. I přesto, jsou potřeby těchto žen, nejen v sociální práci, dosti opmíjeny. Tato práce si klade za cíl zmapovat důvody osamělosti vybraných žen, zmapovat jejich potřeby a navrhnout možnosti služeb, které by byly pro tyto ženy určené.
Seznam odborné literatury
Paul Tournier: Osamělost mezi lidmi.
Hosam Melhem: Pocit osamění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK