Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Myokardiální rukávce plicních žil a fibrilace síní
Název práce v češtině: Myokardiální rukávce plicních žil a fibrilace síní
Název v anglickém jazyce: Myocardial sleeves of pulmonary veins and atrial fibrillation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fingerlandův ústav patologie (15-490)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2006
Datum zadání: 01.01.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 30.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2007
Oponenti: doc. MUDr. Viera Povýšilová, CSc.
  MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK