Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prognostický význam systémové humorální odpovědi na elektivní perkutánní transluminální koronární angioplastiku a koronární stent
Název práce v češtině: Prognostický význam systémové humorální odpovědi na elektivní perkutánní transluminální koronární angioplastiku a koronární stent
Název v anglickém jazyce: Prognostic significance of systemic humoral response in elective PTCA and coronary stent
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II. interní gastroenterologická klinika (15-420)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jaroslav Gregor, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2006
Datum zadání: 01.07.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 23.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2007
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.
  prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK