Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antracyklinová kardiotoxicita a potenciálně kardioprotektivní účinky látek chelatujcích železo
Název práce v češtině: Antracyklinová kardiotoxicita a potenciálně kardioprotektivní účinky látek chelatujcích železo
Název v anglickém jazyce: Anthracycline cardiotoxicity and potential cardioprotective effects of iron chelating agents
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav farmakologie (15-310)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2006
Datum zadání: 01.01.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:26.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr. h. c.
  prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK