Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Denzita kostního minerálu u pacientů s cystickou fibrózou
Název práce v češtině: Denzita kostního minerálu u pacientů s cystickou fibrózou
Název v anglickém jazyce: Bone mineral density in patients with cystic fibrosis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dětská klinika (15-500)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2006
Datum zadání: 01.01.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 15.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2007
Oponenti: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
  doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK