Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kdy mi to jede? Asistent v hromadné dopravě města Prahy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kdy mi to jede? Asistent v hromadné dopravě města Prahy
Název práce v češtině: Kdy mi to jede? Asistent v hromadné dopravě města Prahy
Název v anglickém jazyce: How's my connection? An assistent in mass transportation system of Prague
Klíčová slova: Android, Praha, hromadná doprava, navigace
Klíčová slova anglicky: Android, Prague, public transport, navigation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2012
Datum zadání: 23.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Navrhněte a implementujte aplikaci pro smartphone (platforma Android), která usnadní pasažérům v pražské hromadné dopravě přestupování na navazující spoje. Cestující po Praze velmi často používají kombinace X-metro-Y, kde X, Y je buď autobus nebo tramvaj. Vzhledem k tomu, že platné jízdní řády nejsou a nemohou plně uspokojit poptávku po návaznosti všech spojů ve všech možných kombinacích, hodila by se cestujícímu aplikace, která by hlásila aktuální odjezdy z předvolených stanic a tím umožnila cestujícím v předstihu zvolit si tu pravou alternativu. Cílem je aplikace určená pro platformu Android OS, která bude umožňovat pokročilé nastavení nadefinovaných spojení, jakými jsou délka přestupu, preferované spoje, alternativní trasy. Po vytvoření spojení v režimu online (na www.dpp.cz) funguje asistent bez nutnosti připojení na internet. Pokud jsou dostupné údaje z GPS, funguje aplikace jako jednoduchá navigace do cílového bodu s využitím veřejné dopravy a chůze. Počítá se s možností aktualizace údajů o dopravních spojeních v online režimu. Pro teoretický model aplikace navigaci použijte teorii grafů a grafové algoritmy. Aplikaci zveřejněte na Android Market.


Seznam odborné literatury
Shimon Even, Guy Even, Graph Algorithms, Cambridge University Press, 2011
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_SDK
http://developer.android.com/index.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK