Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The diagnostic role of urinary n-acetyl-beta-d-glucosaminidase as a marker of renal tubular impairment in children
Název práce v češtině: Diagnostický význam N-acetyl-beta-D-glucosaminidázy v moči jako ukazatele tubulárního poškození v dětském věku
Název v anglickém jazyce: The diagnostic role of urinary n-acetyl-beta-d-glucosaminidase as a marker of renal tubular impairment in children
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Dětská klinika (15-500)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eliška Marklová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2006
Datum zadání: 01.01.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 24.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2007
Oponenti: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
  prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK