Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mycoplasma hominis v genitálním ústrojí žen
Název práce v češtině: Mycoplasma hominis v genitálním ústrojí žen
Název v anglickém jazyce: Mycoplasma hominis in female genital tract
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Olga Ryšková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2006
Datum zadání: 02.01.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2012
Datum a čas obhajoby: 15.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:14.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.04.2008
Oponenti: MUDr. Karel Mencl, CSc.
  doc. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK