Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Přehled mykotických rinosinusitid a zkušenosti s terapií lokálním antimykotikem u neinvazivní formy mykotické rinosinusitidy
Název práce v češtině: Přehled mykotických rinosinusitid a zkušenosti s terapií lokálním antimykotikem u neinvazivní formy mykotické rinosinusitidy
Název v anglickém jazyce: Overview of fungal sinus diseases and experience with a therapy by local antifungal agent in non-invasive form of fungal rhinosinusitis
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (15-480)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2012
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:04.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: prof. doc. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
  prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK