Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sérové koncentrace D-serinu a glycinu ve vztahu k negativním příznakům: dysfunkce NMDA receptoru v patogenezi schizofrenie
Název práce v češtině: Sérové koncentrace D-serinu a glycinu ve vztahu k negativním příznakům: dysfunkce NMDA receptoru v patogenezi schizofrenie
Název v anglickém jazyce: The relationship of D-serine and glycine serum levels to negative symptoms: NMDA receptor dysfunction in pathogenesis of schizophrenia.
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika (15-520)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2012
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
  prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK