Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití družicových dat k analýze vzduchových hmot
Název práce v češtině: Využití družicových dat k analýze vzduchových hmot
Název v anglickém jazyce: Using of satellite data for air masses analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Seznámit se se základními klasifikacemi vzduchových hmot používanými ve střední Evropě. Seznámit se typy družicových dat, která můžou být použita pro klasifikaci vzudchových hmot (např. vertikálně integrovaný obsah vody aj.). Na základě vybraných dat pak provést analýzu zvoleného časového úseku a případně popsat několik vybraných povětrnostních situací s výrazně se lišícími vzduchovými hmotami.
Seznam odborné literatury
www.cmsaf.eu
Dále dle pokynů vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK