Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smoking and oral diseases - periodontitis
Název práce v češtině: Kouření a nemoci dutiny ústní - periodontitida
Název v anglickém jazyce: Smoking and oral diseases - periodontitis
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2004
Datum zadání: 27.10.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2012
Datum a čas obhajoby: 21.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:20.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.03.2008
Oponenti: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
  doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK