Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imigranti a jejich adaptace v majoritní české společnosti po roce 1989
Název práce v češtině: Imigranti a jejich adaptace v majoritní české společnosti po roce 1989
Název v anglickém jazyce: The Imigrants and their Adaptation in the Czech Republic after 1989
Klíčová slova: Migrace, imigrace, asimilace, integrace, akulturace, segregace, expat, expatriot, expatriace, Česká republika, vývoj.
Klíčová slova anglicky: Migration, Immigration, Assimilation, Integration, Acculturation, Segregation, Expat, Expatriate, Expatriation, The Czech Republic, Development.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Pargač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2012
Datum zadání: 14.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.08.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miloš Tomandl
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchačka nejprve zhodnotí odbornou literaturu k zvolenému tématu a to nejen českou ale i nejdůležitější práce zahraniční.Nastíní podstatné rysy imigrace od 90. let v Evropě a v českých zemích. Na základě vlastní volby provede etnologický výzkum jedné migrační skupiny ve vybraném českém regiónu, bude sledovat příčiny imigrace a problémy adaptace v českém prostředí s ohledem na věkové, profesní resp. kvalifikační faktory.
Seznam odborné literatury
Bretell, C. B and J. F Hollifield, eds., Migration Theory: Talking across Dosciplines. London: Routledge, 2000.
Castles, S., Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen, London: Sage, 2000.
Bruff I., Migranti nejsou proměnné: kritika literatury o migraci a souvisejícího politického vývoje. Praha: Multikulturní středisko, 2007.
Cizinci v české republice. Internetová publikace. Dostupné na:www.cizinci.wordpress.com
Uherek, Z. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Editoři – Z. Uherek, Z. Korecká, T. Pojarová. Praha, EÚ AV ČR, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK