Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Využití interaktivní tabule ve výuce anorganické chemie na SŠ - V.A (15.) skupina
Název práce v češtině: Využití interaktivní tabule ve výuce anorganické chemie na SŠ - V.A (15.) skupina
Název v anglickém jazyce: The Use of Interactive Whiteboard in Inorganic Chemistry Teaching (Secondary Education) – Group 15 of the Periodic Table of Elements
Klíčová slova: Interaktivní tabule, ActivInspire, V.A (15.) skupina, prezentace, dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut
Klíčová slova anglicky: Interactive whiteboard, ActivInspire, group 15 of the periodic table of elements, presentation, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2012
Datum zadání: 14.05.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této diplomové práce je tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli na téma V.A (15.) skupina. Materiály jsou tvořeny v programu ActivInspire ve formě interaktivních prezentací určených k výuce chemie na středních školách. Součástí práce je také popis přípravy prezentací a práce s používanými prostředky programu ActivInspire.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this thesis was creating of teaching material for an interactive whiteboard using ActivInspire program. The material was created in a form of interactive presentations designed to be used in chemistry lessons at secondary schools. The theme of these presentations was the 15th group of the periodic table of elements. The thesis also includes a description of the way the presentations were made and instructions for teachers how to work with them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK