Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případová studie zahrádkových osad na Libeňském ostrově v Praze
Název práce v češtině: Případová studie zahrádkových osad na Libeňském ostrově v Praze
Název v anglickém jazyce: Case study of allotment gardens on Libeň Island in Prague
Klíčová slova: zahrádkové osady - historie - Libeňský ostrov - trvale udržitelný rozvoj
Klíčová slova anglicky: allotment gardens - history - Libeň Island - sustainable development
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2011
Datum zadání: 14.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK