Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Price elasticity of household water demand in Czech Republic
Název práce v češtině: Cenová elasticita poptávky po vodě v České republice
Název v anglickém jazyce: Price elasticity of household water demand in Czech Republic
Klíčová slova: cena vody, spotřeba vody, cenová elasticita, domácnosti, Česká republika, Kladno
Klíčová slova anglicky: water price, water consumption, price elasticity, households, Czech Republic, Kladno
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2012
Datum zadání: 11.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Jeffrey M. Wooldridge (2009): Introductory Econometrics. A Modern Approach. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, fourth edition

Hugh Gravelle, Ray Rees (2004): Microeconomics. Prentice Hall, third edition

Michala Sehnalová (2006): Diplomová práce: Statistická analýza měření spotřeby vody, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Peter Rogersa,Radhika de Silvab, Ramesh Bhatiac: Water is an economic good: How to use prices to promote equity, efficiency, and sustainability. Water Policy 4 (2002) 1–17, Elsevier


Předběžná náplň práce
Z hlediska ekonomické teorie je voda komodita, jež se řadí mezi běžné statky. Pro tyto statky platí, že s rostoucí cenou klesá jejich spotřeba, a mají proto zápornou cenovou elasticitu. První část práce se bude věnovat vývoji a vztahu ceny a spotřeby vody v České republice za posledních 12 let. V druhé části se zaměřím na cenu a spotřebu vody domácnostmi na Kladensku od roku 1997. Použiji data poskytnutá společností SUNNY Kladno s.r.o. správa nemovitostí. Mezi ně patří především spotřeba vody (teplé a studené), počet členů domácnosti a velikost bytu. V obou případech se pokusím zjistit, zda se setkáváme s cenově elastickou či neelastickou poptávkou po vodě. K tomu využiji ekonometrické modely, které zachycují vztah spotřeby a ceny vody. Výsledky porovnám s ekonomickými předpoklady a závěry předešlých studií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
According to the economic theory, water is a normal good. The consumption of these goods decreases with increasing price. The price elasticity is therefore negative. The water progress and relationship between the price and the consumption in the Czech Republic in the last 12 years will be devoted in the first part of the thesis. In the second part of the thesis the household water consumption and price in Kladno will be focused on. In this part we use data provided by SUNNY Kladno s.r.o. správa nemovistostí. In both parts we will try to find out whether the water demand is either elastic or inelastic. The econometric models relating the water consumption and the water price will be used to answer this question. The results will then be compared with economic expectations and findings of previous researches.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK