Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Studijní styly studentů středních škol
Název práce v češtině: Studijní styly studentů středních škol
Název v anglickém jazyce: Learning Styles of Students of Secondary Schools
Klíčová slova: studijní styl, kognitivní styl, studenti, studenti středních odborných škol, práce se studijním stylem, náprava studijního stylu
Klíčová slova anglicky: learning style, cognitive style, students, students of secondary vocational schools, work with learning style, change of learning style
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2012
Datum zadání: 10.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 09:20
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá teoretickou analýzou pojmu studijní a učební styl s interpretací jednoho s blízkých pojmů, jako je kognitivní styl. Následuje výzkumná studie se záměrem určení převažujícího studijního stylu na středních školách a návrh následné práce se studijním stylem a výsledky výzkumu v konkrétních podmínkách.
Seznam odborné literatury
MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 239 s. ISBN 80-7178-246-7.
FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. 2. vyd. Praha: Portál, 2004, 172 s. ISBN 80-7178-966-6.
SOVÁK, Miloš. Učení nemusí být mučení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 116 s. ISBN 80-04-24306-1.
DUNNOVÁ, Rita, Kenneth DUNN a Gary E PRICE. Dotazník stylu učení: dotazník zjišťující, jak se žáci 3. až12. ročníku školní docházky nejraději učí. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004, 77 s.
SADLER-SMITH, Eugene a Carol EVANS. Learning styles in education and training. Bradford, England: Emerald Group Publishing, c2006, 129 p.
STERNBERG, R a Li-fang ZHANG. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles. 1st ed. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, x, 276 s. ISBN 0-8058-3431-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK