Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dialekt podkrkonošské oblasti zejména v odrazu hypokoristických podob rodných jmen
Název práce v češtině: Dialekt podkrkonošské oblasti zejména v odrazu hypokoristických podob rodných jmen
Název v anglickém jazyce: Dialect under the Giant Mountains region which is especially reflected in domestic form of given names
Klíčová slova: nářečí, podkrkonošský region, hláskosloví, tvarosloví, hypokoristika, přípony
Klíčová slova anglicky: dialect, region under the Giant Mountains, phonetics, accidence, hypocorism, suffixes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2012
Datum zadání: 10.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pozorování na základě získaných materiálů od studentů základních a středních škol v podkrkonošské oblasti a srovnání získaných dat se studií z roku 1993, následné zjištění, o kolik si podkrkonošský dialekt „pohoršil“ či „polepšil“, jak se na něm podepsala moderní doba počítačů atp.
Seznam odborné literatury
Východisko:
získané materiály od žáků a studentů základních a středních škol v podkrkonošské oblasti: Horní Branná, Jilemnice, Semily, Turnov, Vrchlabí, Vysoké nad Jizerou, Železný Brod; a jejich následné zpracování dle výchozí studie:
Hypokoristické podoby rodných jmen ovlivněné dialektem podkrkonošské oblasti.Koblížek In: Seminář Onymické systémy v regionech. (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové). / Uspoř. Rudolf Šrámek, Jana Bartůňková, Vladimír Koblížek, red. Vladimír Koblížek. - Hradec Králové, 1995. - S. 83-88.

Další zdroje:
▪Přijďte k nám pobejt! / Edita Kolínská In: Sborník 1990-1991 Kruhu přátel českého jazyka. - Klub Melantrich : Praha, 1993. - S. 146-148
▪Lidová slovní zásoba z Podkrkonoší. / Josef Jodas, Magdaléna Čermáková In: Jazykověda = Linguistica 4 [JazLing4]. Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. / Ed. Irena Bogoczová, red. rada Marcela Grygerková, Petr Hrtánek, Hana Srpová. - OU : Ostrava, 2004. - S. 121-128.
▪Nářeční prvky v mluvě mládeže na Jilemnicku. / Magdaléna Čermáková In: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing]. Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004. / Ed. Petr Pořízka, Vladimír P. Polách. - UP : Olomouc, 2006. - S. 41-45.
▪Ještě k lidové slovní zásobě v Podkrkonoší. / Josef Jodas. In: Studia Bohemica 10, 2007, s. 97102. Něm. res.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK