Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Familienpolitik der Großen Koalition in Bundesrepublik Deutschland 2005 - 2009
Název práce v jazyce práce (němčina): Familienpolitik der Großen Koalition in Bundesrepublik Deutschland 2005 - 2009
Název práce v češtině: Rodinná politika velké koalice v SRN (2005 - 2009)
Název v anglickém jazyce: Family policy of the Great Coalition in Germany (2005 - 2009)
Klíčová slova: Německo, rodinná politika, velká koalice 2005–2009, Ursula von der Leyen, rodičovský příspěvek, jesle, mateřské školy, slaďování rodinného a profesního života
Klíčová slova anglicky: Germany, family policy, grand coalition 2005–2009, Ursula von der Leyen, parental benefits, day care for children under the age of three, Work–Life Balance
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 29.08.2013 11:30
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.08.2013
Oponenti: PhDr. Petra Baštová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK