Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí násilí páchané na ženách
Název práce v češtině: Domácí násilí páchané na ženách
Název v anglickém jazyce: Domestic Violence Against Women
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Mašát
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: Mgr. Pavla Šafránková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK