Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: Social Security of Persons with Handicap
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2007
Datum zadání: 17.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2007
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK