Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká společnost a změna pojetí tetování ve střednědobém horizontu
Název práce v češtině: Česká společnost a změna pojetí tetování ve střednědobém horizontu
Název v anglickém jazyce: Czech society and change in the concept of tattooing in the medium term
Klíčová slova: Tetování, subkultury, historie tetování, význam tetování, móda, rituální funkce, kultury prvotních národů, postmoderní společnost, lidské tělo, zdobení těla
Klíčová slova anglicky: Tattoo, subcultures, history of tattooing, meaning of tattoo, fashion, ritual function, native cultures, postmodern society, human body, bodyart
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Pargač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 15.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.08.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat změnou pojetí tetování v české společnosti v posledních přibližně třiceti letech. Zlomovou je společensko-politická revoluce v devadesátých letech. Tato změna ovlivnila vnímání tetování postsocialistickou společností i tetování samé. V tomto ohledu je možné poukázat na rozdíly mezi českým prostředím a evropským západem. Rozdíly jistě existují a jsou podporovány i dynamickým vývojem a časovou změnou chápání i stylu tetování. V tomto ohledu se nabízí menší konfrontace moderního tetování s tetováním u nativních kultur. Dají se najít společné znaky a zhodnotit, zdali by tetování mohlo být i dnes a v naší kultuře přechodovým rituálem, zápisem zkušenosti apod. Bude pokus hledat také u novodobého fenoménu tzv. neo-kmenů – subkultur, z nichž se některé vyznačují specifickým tetováním. Naopak tetování může být snahou o vyjádření individuality a cílem je také zodpovězení souvisejících otázek. Co znamená například tetování pro jejich nositele s odstupem času či jaký byl důvod pro jeho pořízení. V neposlední řadě jsou pro výzkum a zodpovězení výše popsaných otázek důležité samotné motivy a věk prvního tetování.
Výzkumná část bakalářské práce bude obsahovat dotazníky i rozhovory. Rozhovory s tetovanými i tatéry, kteří přiblíží problematiku vývoje z pozice profesionálů. Vzorek respondentů bude věkově rozmanitý, aby byl výzkum patřičně vypovídající.
Ve své práci využiji teorii V. Turnera a jeho „comunitas“, strukturu, zestrukturnění a antistrukturu. Druhým stěžejním autorem je A. Gennep a s přechodovými rytuály.
Seznam odborné literatury
GENNEP, A. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 201s. ISBN 80-7106-178-6.
RYCHLÍK, M. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 350s. ISBN 80-7106-780-6.
VALENTA, V. Tetování a tetování. Praha: Deus, 2011. 272s. ISBN 978-80-87408-03-2
VLADIMIR. Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Big boss, 2011. 517s. ISBN 978-80-903973-2-3.
SANDERS C. R. Becoming a tattooed person. In GELDER, K. Subcultures: Critical concepts in media and cultural studies. Londýn: Routledge, 2007. Vol. IV. ISBN 0-415-37961-X.
TURNER, V. Průběh rituálu. Brno: Computer press, 2004. 194s. ISBN 80-7226-900-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK