Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obranné mechanismy u dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Obranné mechanismy u dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Defense Mechanisms in School-Age Children
Klíčová slova: obranné mechanismy, ego, mladší školní věk, děti, diagnostika
Klíčová slova anglicky: defense mechanisms, ego, school age, children, assessment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 04.09.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Václav Mertin
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na fenomén obranných mechanismů u dětí mladšího školního věku, tj. ve věku 6‒12 let.
Vrámci teoretické části práce (literárně přehledová studie) bude uvedena základní teorie obranných mechanismů ega a dále různé klasifikace, podle kterých lze tyto mechanismy roztřídit. Dále budou rozebrána specifika obranných mechanismů u dětí. Následující část práce bude věnována přehledu toho, co o obranných mechanismech u dětí uvádí současná zahraniční i česká odborná literatura.
Praktická část bakalářské práce bude obsahovat návrh možného výzkumu, týkajícího se obranných mechanismů u dětí. Bude se jednat buď o modifikaci některé z dosud používaných metod zkoumání obranných mechanismů anebo o návrh nového typu metody, jak tyto mechanismy testovat.
Seznam odborné literatury
Coulacoglou, C. (2008). Exploring the child's personality: developmental, clinical, and cross-cultural applications of the Fairy Tale Test. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas.
Coulacoglou, C. (2002). Test pohádek. Brno: Psychodiagnostika, s.r.o.
Yasnovsky, J., Araujo, K., King, M., Mason, M., Pavelski, R., Shaw, R., & Steiner, H. (2003). Defenses in School Age Children: Children's Versus Parents' Report. Child psychiatry and human development, 33(4), pp. 307-323.
Laor, N., Wolmer, L., & Cicchetti, D. (2001). The Comprehensive Assessment of Defense Style: Measuring Defense Mechanisms in Children and Adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 189(6), pp. 360-368.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK