Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Podobnosti osobnostních profilů, jejich měření a aplikace
Název práce v češtině: Podobnosti osobnostních profilů, jejich měření a aplikace
Název v anglickém jazyce: Personality Profile Similarities, Assesment and Application
Klíčová slova: osobnost, podobnost profilů, diagnostika, spokojenost v manželství
Klíčová slova anglicky: personality, profile similarity, diagnostics, marital adjustment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V bakalářské práci se budu zabývat měřením podobností osobnostních profilů a jeho aplikací ve vybraných oblastech. V teoretické části se soustředím na přehled přístupů k měření podobnosti osobnostních profilů, přičemž se dotknu metodologických úskalí, která jsou s hodnocením míry podobnosti profilů spojena. Dále poukáži na šíři možností využití informací o podobnosti mezi dvěma či více osobnostními profily, která zahrnuje například predikci spokojenosti v manželství na základě míry shody osobnostních profilů manželů. Další část práce bude představovat návrh výzkumného projektu, který by ověřil některé poznatky uvedené v teoretické části práce.
Seznam odborné literatury
-Bahbouh, R. (2012). Sociomapování týmů. Brandýs nad Labem: Dar Inn Rushd
-Cronbach, Lee J.; Gleser, Goldine C. (1953). Assessing similarity between profiles. Psychological Bulletin, 50(6), 456-473
-Furr, R. (2008). Framework for profile similarity: Integrating similarity, normativeness, and distinctiveness. Journal Of Personality, 76(5), 1267-1316
-Gattis, K. S., Berns, S., Simpson, L. E., & Christensen, A. (2004). Birds of a Feather or Strange Birds? Ties Among Personality Dimensions, Similarity, and Marital Quality. Journal Of Family Psychology, 18(4), 564-574.
-Nemechek, S., & Olson, K. R. (1999). Five-factor personality similarity and marital adjustment. Social Behavior And Personality, 27(3), 309-318
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK