Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posttraumatický rozvoj u profesionálních hasičů
Název práce v češtině: Posttraumatický rozvoj u profesionálních hasičů
Název v anglickém jazyce: The Posttraumatic Growth of the Professional Firefighters
Klíčová slova: traumatická událost, posttraumatický rozvoj, profesionální hasič
Klíčová slova anglicky: traumatic event, posttraumatic growth, fireman
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2012
Datum zadání: 07.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2013
Datum a čas obhajoby: 29.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá posttraumatickým rozvojem a mírou jeho výskytu u profesionálních hasičů. Empirická část práce vychází z použití české verze dotazníkové metody „Posttraumatic Growth Inventory“. Jedná se o dotazník, který zjišťuje míru dosaženého posttraumatického rozvoje v pěti oblastech: silné stránky jedince, nové možnosti, vztahy s ostatními, porozumění životu, změna v duchovní oblasti. Práce se rovněž bude zabývat vztahem mezi dosaženou mírou posttraumatického rozvoje a dalšími aspekty života, včetně rozsahu expozice stresorům a psychologických a sociálních souvislostí životních podmínek respondentů.
Seznam odborné literatury
Ÿ  Calhoun, L. G., Tadeschi, R. G. (2006). Handbook of posttraumatic growth: research and practice. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 Calhoun, L. G., Tadeschi, R. G. (1999). Facilitating posttraumatic growth: a clinician's guide. Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 Joseph, S., Linley, A. P. (2008). Trauma, recovery and growth: positive psychological perspectives on posttraumatic stress. Hoboken, N. J.: John Wiley.
 Mareš, J. (2012). Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada.
 Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK