Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika a ekonomie
Název práce v češtině: Etika a ekonomie
Název v anglickém jazyce: Ethics and economics
Klíčová slova: Smith, vlastní zájem, etika, sympatie
Klíčová slova anglicky: Smith, self-interest, ethics, sympathy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2012
Datum zadání: 07.05.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: Mgr. Tomáš Zelený
 
 
 
Seznam odborné literatury
SEDLÁČEK, Tomáš. On the Morals of an Economic Man. Praha, 2001. Dostupné z: http://ies.fsv.cuni.cz/work/index/show/id/199/lang/en. Diplomová práce. Univerzita Karlova.
SEN, Amartya. Etika a ekonomie. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2002, 119 s. ISBN 80-702-1549-6.
SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2001, xv, 986 s. ISBN 80-863-8915-4.
SMITH, Adam. Teorie mravních citů. Praha: Liberální institut, 2005, xxi, 460 s. ISBN 80-863-8938-3.
Předběžná náplň práce
Ohnisko zájmu ekonomie se za poslední desetiletí velice vzdálilo zkoumání problematiky etiky a obecně morálních zásad v jednání ekonomických aktérů. Navzdory tomuto přesvědčení je spojení ekonomie a etiky velmi těsné, ba ekonomie se v určité chvíli odštěpila jako samostatný obor od etiky. Tato práce bude zkoumat propojení ekonomie a etiky na příkladu na klíčových dílech „otce zakladatele“ ekonomie, Adama Smithe, a to na spisech Pojednání o podstatě a původu bohatství národů a Teorie mravních citů. Díla budou představena jako kompaktní a na sebe navazující celek.
Tato práce by měla upozornit na absenci morálních omezení v rámci ekonomické teorie. Následky neetického jednání, jednání, které se primárně soustřeďuje jen na vlastní, zejména monetární, zájem, mohou být zničující pro celou společnost a pro by se ekonomie jako věda zabývající se lidským jednáním měla více zabývat i těmto normativním tématům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK