Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Knihovny a informační systémy orientované na vědu a výzkum v Itálii
Název práce v češtině: Knihovny a informační systémy orientované na vědu a výzkum v Itálii
Název v anglickém jazyce: Libraries and information systems supporting Italian research and developement
Klíčová slova: Věda a výzkum, informační systémy, informační podpora, knihovny, univerzity, Itálie, Toskánsko
Klíčová slova anglicky: Research and development, R&D, Research, Science, Information systems, Information support, Libraries, Universities, Italy, Tuscany
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2012
Datum zadání: 04.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Jan Dvořák, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je popis a základní analýza informační podpory vědy a výzkumu v Itálii. Bude vybráno několik informačních institucí zabývajících se systémovou podporou vybraných vědeckých oborů. Jedním z hlavních výstupů práce bude srovnávací analýza.
1. Popis situace vědy a výzkumu v Itálii. CNR - Národní výzkumná rada a její činnost.
2. Evropský univerzitní institut a jeho role.
3. Univerzita v Miláně a její instituce.
4. Univerzita v Pise a její instituce.
5. Srovnávací analýza a zhodnocení systémové podpory.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
CERIS, Institute for economic research on firms and growth. Italy:statistics on research and innovation. Roma : CNR, 2007. 133 s. ISBN 978-88-8080-076-7.
MARTELLUCCI, Sergio. Cold fusion: the history on research in Italy. Roma : ENEA, 2009. ISBN 978-88-8286-204-6.
COPPINI, Romano Paolo. A short history of the University of Pisa. Pisa : Plus, 2010. 112 s. ISBN 978-88-8492-677-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK