Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití fyzioterapie u dospělých osob s asthma bronchiale
Název práce v češtině: Využití fyzioterapie u dospělých osob s asthma bronchiale
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy in adult people with asthma bronchiale
Klíčová slova: asthma bronchiale, dospělí, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: asthma bronchiale, adult people, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2011
Datum zadání: 21.10.2011
Datum a čas obhajoby: 08.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2012
Oponenti: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK