Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kartely v cementárenství 1900- 1938
Název práce v češtině: Kartely v cementárenství 1900- 1938
Název v anglickém jazyce: Cartels in Cement Industry 1900- 1938
Klíčová slova: Kartely, Cementářský průmysl, Stavební průmysl, Hospodářská politika, 20. století, Organizovaný kapitalismus
Klíčová slova anglicky: Cartels, Cement industry, Building industry, Economic policy, Twentieth century, Organizad capitalism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2013
Datum a čas obhajoby: 20.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Láník, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této diplomové práce je porozumět vývoji trhu s cementem a jeho kartelizaci. Zkoumán bude mechanismus organizace kartelů a jejich role jako vlivové struktury působící nejen na fungování trhu s cementem, ale i příbuzná průmyslová odvětví a státní hospodářskou politiku (cla, vývozní a dovozní omezení, státní dodávky). Důležité je především to, do jaké míry kartely kontrolují trh a jakým způsobem jsou vázány k příbuzným průmyslovým odvětvím. Časově bude práce ohraničena rokem 1900, kdy se v tomto odvětví začínaly první kartely vytvářet, a léty 1938- 1939, během kterých došlo k výrazné hospodářské a právní změně.
Seznam odborné literatury
Bárta Rudolf, Z dějin akciové společnosti PRASTAV, in: Příspěvky k dějinám skla a
keramiky, Redd. R. BÁRTA a Karel ČERNÝ, Praha 1971, s. 160- 184
Cikrt Miloš – Láník Jaroslav, Dvě tisíciletí vápenictví a cementárenství v českých zemích,
Praha 2001
Eisler Pavel, Monopoly v hutnictví kapitalistickéhe Československa, Praha 1971
Engliš, Národní hospodářství, Praha 1924
Ettinger Markus, Die Kartelle in Österreich, Wien 1905
Heimann, Kartell-Rundschau
Hexner, Základy kartelového práva, Praha 1929
Hexner, Kartelové a syndikalizační předpisy československé, 1936
Horáček Cyril, K otázce Kartelové, in: Obzor národohospodářský I, Praha 1896, str. 3- 5
Hotowetz Rudolf, Kartely a stát, in: Obzor národohospodářský II, Praha 1897, str. 25 an
Jindra, Průmyslové monopoly v Rakousko- Uhersku, in: ČSČH, 1956, R. 4, č. 2., S 231- 270
Kleinwächter Friedrich, Die Kartelle. Ein Beitrag zur Frage der Organization der Volkwirtschaft, Innsbruck 1883
Láník Jaroslav, Velký příběh. 120 let Králodvorské cementárny 1889- 2009, Králův Dvůr –
Radotín 2009
Lehnich, Kartelle und Staat unter Berücksichtigung der Gesetzgebung des In- und Auslandes, Berlin 1928
Liefmann Robert, Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation, Stuttgart 1918
Liefmann, Kartelle, Konzerne und Trusts, Stuttgart 1930
Munk František, Kartel, koncern, trust. Co jsou a co znamenají, Praha 1930
Munk, Nové hospodářství. Studie o hospodářské revoluci XX. století, Praha 1929
Pánková Kateřina, České pivovarnictví 1869- 1918, podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt, Praha 2010
Pátek Jaroslav, Československo-německé kapitálové a kartelové vztahy v chemickém průmyslu meziválečného období 1918-1938, in: Německé a československé hospodářství v letech 1918-1945, Praha 1999, s. 112-124
Resch Andreas, Industriekartelle in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg. Marktstrukturen, Organisationstendenzen und Wirtschaftsentwicklung von 1900 bis 1913, Berlin 2002
Schiller Friedrich, Kartely a trusty v Rakousku, Praha 1911
Teichová Alice, Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918- 1938, Praha 1994
Tschierschky, Kartell und Trust, Leipzig 1911
Winter Lev, Kartely, Praha 1902
Winter, Nový návrh na zákonnou úpravu kartelů, in: Obzor národohospodářský XIV, Praha 1909, str. 113- 120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK