Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sborové tradice a současnost v Ústí nad Orlicí
Název práce v češtině: Sborové tradice a současnost v Ústí nad Orlicí
Název v anglickém jazyce: Chorals in the Past and Nowdays in Ústí nad Orlicí
Klíčová slova: Ústí nad Orlicí, sborový zpěv, Cecilská hudební jednota, literátské bratrstvo, kantoři, společenský zpěv, dětský pěvecký sbor
Klíčová slova anglicky: Choral singing, Cecilian musical society, teachers, social singing, children’s choir
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce si klade za úkol zmapovat historii sborového zpěvu v Ústí nad Orlicí a postihnout její vliv na současné hudební dění ve městě. Objasňuje roli pěveckých sborů v kulturních dějinách Ústí nad Orlicí a předkládá souhrn pěveckých sborů a vokálních skupin působících v tomto městě v minulosti i v dnešní době.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis describes the history of choral singing in Ústí nad Orlicí, focusing on its influence on the contemporary musical enviroment. The thesis clarifies the role of choirs in the musical history of Ústí nad Orlicí and lists all choirs and vocal groups that have worked in the town, including those that are active today.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK