Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavírní cyklus Dětské scény op. 15 Roberta Schumanna a možnosti jeho interpretace
Název práce v češtině: Klavírní cyklus Dětské scény op. 15 Roberta Schumanna a možnosti jeho interpretace
Název v anglickém jazyce: Robert Schumann´s Piano Cycle Kinderszenen (Scenes from Childhood)
and Different Ways of its Interpretation
Klíčová slova: Robert Schumann, Dětské scény op. 15, možnosti interpretace, Vladimir Horowitz, Ivan Moravec, Lang Lang
Klíčová slova anglicky: Robert Schumann, Kinderszenen op. 15, possibilities of interpretation, Vladimir Horowitz, Ivan Moravec, Lang Lang
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Datum a čas obhajoby: 14.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná bakalářská práce se zabývá klavírním cyklem Dětské scény op. 15 Roberta Schumanna a možnostem jeho interpretace. Jejím cílem je vedle jeho struktury přiblížit okolnosti jeho vzniku, inspirační zdroje a jeho dobovou recepci. V části věnované interpretačním možnostem se práce snaží na základě nahrávek tří významných pianistických osobností, a sice Vladimira Horowitze, Ivana Moravce a Lang Langa, nastínit způsob, jakým lze tohoto dílo interpretovat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the piano cycle Kinderszenen op. 15 composed by Robert Schumann and the possibilities of its interpretation. The thesis discusses the structure of the cycle, the context of its origins, inspirational sources and its contemporary perception. The part devoted to the interpretational possibilities aims to shed light on the interpretation posibilities while comparing three recordings of the renowned pianists, namely Vladimir Horowitz, Ivan Moravec and Lang Lang.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK