Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život a dílo českého skladatele Milana Kymličky
Název práce v češtině: Život a dílo českého skladatele Milana Kymličky
Název v anglickém jazyce: Life and Work of Czech Composer Milan Kymlička
Klíčová slova: Milan Kymlička, život a dílo, Rupert the Bear, Filharomonici města Prahy, filmová hudba
Klíčová slova anglicky: Milan KYmlička, life and work, Rupert the Bear, The City of Prague Philharmonic Orchestra, film music
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. MgA. Marka Perglerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK