Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liberalní systém studia na FHS UK jako zdroj učení se občanství: pojetí a reflexe studentů
Název práce v češtině: Liberalní systém studia na FHS UK jako zdroj učení se občanství: pojetí a reflexe studentů
Název v anglickém jazyce: The Liberal Education System at the Faculty of Humanities of Charles University As a Stimulus to Learning Citizenship: Students’ Approach and Reflection
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK