Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Střídavá péče o nezletilé dítě po rozvodu rodičů
Název práce v češtině: Střídavá péče o nezletilé dítě po rozvodu rodičů
Název v anglickém jazyce: Shared custody for a minor child after divorce of parents
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: Mgr. Anna Klimešová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK