Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční sterilita žen a možnosti její léčby z pohledu fyzioterapie
Název práce v češtině: Funkční sterilita žen a možnosti její léčby z pohledu fyzioterapie
Název v anglickém jazyce: Functional sterility in women and possibilities of its treatment from the physical therapy perspective
Klíčová slova: funkční sterilita, žena, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: functional sterility, woman, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2011
Datum zadání: 21.10.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Oponenti: PhDr. Alena Herbenová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK