Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Samodlážditelné simplexy
Název práce v češtině: Samodlážditelné simplexy
Název v anglickém jazyce: Reptile simplices
Klíčová slova: simplex, k-samodlážditelnost, čtyřstěn
Klíčová slova anglicky: simplex, k-reptile, tetrahedron
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK