Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geopolitické aspekty vztahu Indie a Bangladéše
Název práce v češtině: Geopolitické aspekty vztahu Indie a Bangladéše
Název v anglickém jazyce: Geopolitical aspects of the India-Bangladesh relation
Klíčová slova: Indie, Bangladéš, geopolitika, mezinárodní vztahy, enkláva, hranice, vodní zdroje, migrace
Klíčová slova anglicky: India, Bangladesh, Geopolitics, International Relations, Enclave, Border, Water resources, Migration
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se zabývá hlavními geopolitickými aspekty vztahu Indie a Bangladéše. Věnuje se procesu vzniku Indo-bangladéšské hranice, problémům vyplývajícím z její konstituce včetně enkláv Kočbiháru, a snaze obou států o řešení těchto problémů formou bilaterálních smluv. Dále se zaměřuje na ilegální migraci z Bangladéše do Indie, zkoumá její příčiny a vliv na bezpečnost v severovýchodní Indii a na indickou politickou scénu. Přemětem práce jsou také spory o sdílení sladkovodních zdrojů, v jejichž jádru stojí indické uskutečněné i plánované indické projekty přehrad a zavlažovacích kanálů. Poslední část se zabývá možným propojením mezi jedním z aspektů globálního oteplování, stoupáním mořské hladiny, a migrací.
Seznam odborné literatury
Eaton, Richard M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. Berkeley: University of California Press, 1993.

HAZARIKA, Sanjoy. Rites of Passage: Border Crossings, Imagined Homelands, India's East and Bangladesh. New Delhi: Penguin Book India, 2000, s. 226. ISBN 948-0-14-100422-8.

CHATTERJEE, Joya. The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52. Modern Asian Studies. 1999, 33(1), 185-242.

Lewis, David. Bangladesh: Politics, Economy and Civil Society. 2011 Cambridge University Press, 2011. 248s. ISBN: 0-521-71377-3

SALMAN, Salman M. A., Kishor UPRETY. Conflict and Cooperatiion on South Asia's International Rivers. Washington DC: Kluwer Law International, 2003. SBN 0-8213-5352-7.

Schendell, Willem van. The Bengal Borderland: beyond state and nation in South Asia. London: Anthem Press, 2004.http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft067n99v9/

Whyte, B. R. Waiting for the Esquimo: an historical and documentary study of the Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh. Melbourne: School of Anthropology, Geography and Environmental Studies, University of Melbourne, 2002. 502 s.

WIRSING, Robert et al. International Conflict over Water Resources in Himalayan Asia: Conflict and Cooperation over Asia's Water Resources (Critical Studies of the Asia-Pacific) Palgrave Macmillan, 2012 ISBN 978-0230237834.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK