Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Politické působení Anselma z Canterbury
Název práce v češtině: Politické působení Anselma z Canterbury
Název v anglickém jazyce: Political activity of Anselm of Canterbury
Klíčová slova: Anselm, Canterbury, Bec, Anglie, arcibiskup, boj o investituru, církevní dějiny
Klíčová slova anglicky: Anselm, Canterbury, Bec, England, archbishop, Investiture Controversy, Ecclesiastical History
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2012
Datum zadání: 02.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2012
Datum a čas obhajoby: 02.02.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce bude prezentace působení Anselma z Canterbury (c. 1033-1109) v rámci veřejného politického života v Anglii na přelomu 11. a 12. století a zhodnocení této činnosti a jejích důsledků, rovněž jako analýza motivů a zájmů především na základě příslušných pramenů a odborné literatury. Těžiště práce bude spočívat v představení osobnosti Anselma z Canterbury, jeho života a politických koncepcí, s čímž souvisí i zapojení tohoto významného filozofa a teologa do boje o investituru. Anselm se výrazně zapsal do dějin zápasu o svrchovanost ve věcech církevních a mnoha dalších nejen politických rozepří, za což mimo jiné zaplatil roky strávenými v exilu. Autor se naopak nebude detailněji zabývat Anselmovým teologickým a filozofickým dílem. Práce bude v první řadě vycházet z Anselmova vlastního díla, přičemž nejvyšší pozornost bude věnována rozsáhlé korespondenci, kterou jako autor zanechal a jež byla publikována v rámci několika edic. Zohledněna bude i sekundární literatura, zejména v rámci metodického a faktického srovnání s literaturou primární. Využité prameny a literatura budou podrobeny analýze a následné vzájemné komparaci.
Seznam odborné literatury
a) Prameny:
(i) CORBIN, Michel (ed.). Correspondance. Lettres 1 à 147. Priorat et abbatiat au Bec. Paris: Éd. du Cerf, 2004.
(ii) DAVIES, Brian (ed.). Anselm of Canterbury. The Major Works. Oxford: Oxford University Press, 1998.
(iii) FRÖHLICH, Walter (ed.). The letters of Saint Anselm of Canterbury. Kalamazoo, Mich.: Cistercian Publications, 1990-1994.
(iv) GREENWAY, Diana E. (ed.). Henry of Huntingdon. The history of the English people. 1000-1154. Oxford: Oxford University Press, 2002.
(v) NISKANEN, Samu (ed.). The Letter Collections of Anselm of Canterbury. Turhout: Brepols, 2011.
(vi) SPADE, Paul V. (ed.). Correspondence concerning Roscelin. Selections. Stillwater, Okla.: Translation Clearing House, Oklahoma State University, 1985.

b) Odborná literatura:
(i) Fleming, Donald F., POPE, Janet M. (eds.). Henry I and the Anglo-Norman World. Studies in Memory of C. Warren Hollister. Woodbridge: Boydell Press, 2006.
(ii) GREEN, Judith A. Henry I. King of England and Duke of Normandy. Cambridge University Press, 2008.
(iii) Hollister, C. Warren. Henry I. New Haven: Yale University Press, 2001.
(iv) KIENZLER, Klaus. Gott ist größer. Studien zu Anselm von Canterbury. Würzburg: Echter, 1997.
(v) MORGAN, Kenneth O. Dějiny Británie. Praha: NLN, 1999.
(vi) OTISK, Marek. Na cestě ke scholatice. Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury. Praha: Filosofia, 2004.
(vii) SOUTHERN, Richard W. Saint Anselm. A portrait in a landscape. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
(viii) VAUGHN, Sally N. St. Anselm and the handmaidens of God. A study of Anselm’s correspondence with women. Turnhout: Brepols, 2002.
(ix) WARD, Benedicta. Anselm of Canterbury. His life and legacy. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK