Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fuggerové a jejich kontakty s Habsburky v 15. a 16. století
Název práce v češtině: Fuggerové a jejich kontakty s Habsburky v 15. a 16. století
Název v anglickém jazyce: The Fugger and their contacts with Hapsburgs in 15th and 16th century
Klíčová slova: Fuggerové, Habsburkové, peníze
Klíčová slova anglicky: Fuggers, Hapsburgs, money
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2012
Datum zadání: 30.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Metodologický úvod
2. Historický úvod
3. Vzestup rodu Fuggerů
4. Kontakty k Pražskému dvoru Habsburků
5. Fuggerové - finančníci Habsburků
6. Závěr
Seznam odborné literatury
Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 2: šlechta. Praha 1994 Česká středověká šlechta. Praha 1997
Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 3: města. Praha 1998
Janáček, Josef: České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1. Praha : Academia, 1968
Vorel, Petr: Od pražského groše ke koruně české : průvodce dějinami peněz v českých zemích. Praha : Rybka, 2000. 551 s. ISBN 80-86182-36-3. 2. vyd. Praha : Havran, 2004
Vorel, Petr: Od českého tolaru ke světovému dolaru : zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16.–20. století. Praha : Rybka Publishers, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK