Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generalized Boolean models and classical predicate logic
Název práce v češtině: Zobecněné Booleovské modely a klasická predikátová logika
Název v anglickém jazyce: Generalized Boolean models and classical predicate logic
Klíčová slova: Booleovy algebry, úplné Booleovy algebry, klasická logika
Klíčová slova anglicky: Boolean algebras, complete Boolean algebras, classical logic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2012
Datum zadání: 15.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2012
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: RNDr. Zuzana Haniková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student formuluje (včetně důkazů, kde je třeba) zobecnění sémantiky pro klasickou predikátovou logiku na úplné Booleovy algebry. Formuluje a dokáže, že klasická predikátová logika je úplná vzhledem ke třídě všech úplných Booleových algeber.
Součástí práce bude důkaz věty o zúplnění Booleových algeber pomocí techniky regulárních otevřených množin.
Seznam odborné literatury
Bohuslav Balcar, Petr Štěpánek, Teorie množin, Academia 2000.
Monk J.D, Handbook of Boolean Algebras, North Holland 1989, volume 3, Chapter 27: Boolean valued models, Thomas Jech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK