Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cesta filozofie náboženství, potažmo filozofické teologie: R. Schaeffler - T. de Boer - C. Jež
Název práce v češtině: Cesta filozofie náboženství, potažmo filozofické teologie:
R. Schaeffler - T. de Boer - C. Jež
Název v anglickém jazyce: The Way of Philosophy of Religion or Philosophical Theology
in the Work of R. Schaeffler, T. de Boer, C. Jež
Klíčová slova: Filosofie, teologie, systematická teologie, dějiny české teologie
Klíčová slova anglicky: Phislosophy, Theology, Systematic Theology, History of the Czech Theolgoy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2012
Datum zadání: 22.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2012
Datum a čas obhajoby: 21.01.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2014
Oponenti: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Život Cyrila Ježe v danm historickém kontextu, analyýza jeho spisů, srovnání se soudobou filosofií náboženství, vyhodnocení z hlediska dogmatické teologie
Seznam odborné literatury
C. V. Pospíšil: Jako v nebi, tak i na zemi; Hermenutika mystéria
T. de Boer: Bůh filosofů a Bůh Pascalův
R. Schaeffler: Filozofie náboženství
Jan Pavel: Fides et ratio
J. Ratzinger: Úvod do křesťanství
Dei Verbum, dogmatická konstituce
Předběžná náplň práce
1. Analýza spisu Osobní Bůh a náboženství
2. Vývoj filozofie náboženství a současný pohled - podle R. Schafflera a T. de Boera
3. Bůh rozumu versus Bůh Zjevení (srovnání přístupu Ježe a dnešní filozofie náboženství)
4. Dogmatická reflexe
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of treatise Personal God and Religion
development of philosophy of religion and contemporary look - according to R. Schaffler and T. de Boer
God of reason versus revelation God (compared to Jez approach and today's philosophy of religion)
dogmatic reflection
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK