Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divadelní kostým jako sdělení
Název práce v češtině: Divadelní kostým jako sdělení
Název v anglickém jazyce: Theatre costume as a Message
Klíčová slova: Kostým, jevištní výtvarnictví, divadelní postava, tvar, barva, materiál
Klíčová slova anglicky: Costume, stage design, theatre character, shape, colour, material
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2012
Datum zadání: 30.08.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Petr Christov, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl představit základní možnosti výtvarného vyjadřování pomocí kostýmu. Představí funkci kostýmu v inscenaci zejména jako způsob, jak předat divákovi důležité informace o postavě, především o jejím charakteru a postavení v rámci dramatických vztahů. Předmětem zkoumání budou vybrané konkrétní inscenace zejména ze současného českého divadla.
Seznam odborné literatury
Ptáčková, V.Příhodová, B. Rybáková, S. Český divadelní kostým Vyd. 1. Praha : Pražská scéna: Institut umění - Divadelní ústav, 2011 263 s.
Koubská, V. František Zelenka 1904 ? 1944: rodák z Kutné Hory scénograf architekt, grafik, 2008, 44 s.
Zdeňková, M. Současná česká scénografie , Praha : Divadelní ústav, 2003 151 s.
-Ptáčková, V. Česká scénografie 20. Století , Praha : Odeon, 1982 363 s.
Zelenka, F. Folklor na jevišti. In: Československé divadlo, roč. V, č. 13, s. 194-5.
Zelenka, F. Realismus a jeho jevištní realizace. In: Československé divadlo, 1929, roč.V, č. 4, s. 50.
Zelenka, F. Scénické výtvarnictví v Moskvě. In: Země sovětů, 1935, roč. 4, č. 7, s. 254-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK