Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Irské daňové právo
Název práce v jazyce práce (slovenština): Irské daňové právo
Název práce v češtině: Irské daňové právo
Název v anglickém jazyce: Irish Tax Law
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2007
Datum zadání: 07.05.2007
Datum a čas obhajoby: 07.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2007
Oponenti: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK