Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Performance v radikálním politicko-socilálním kontextu od konce 60. let 20. století
Název práce v češtině: Performance v radikálním politicko-socilálním kontextu od konce 60. let 20. století
Název v anglickém jazyce: Performances in a radical politico-social context since the end of the 1960´s
Klíčová slova: performance, The Art Workers' Coalition, politicly angažované umění, Pussy Riot, Muzeum moderního umění MoMA, válka ve Vietnamu, terorismus, IS, Světové obchodní centrum, 9/11
Klíčová slova anglicky: performance, The Art Workers’ Coalition, politically engaged art, Pussy Riot, Museum of Modern Art, MoMA, Vietnam War, terrorism, ISIS, World Trade Center, 9/11
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2012
Datum zadání: 27.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce - Performance v radikálním politicko-sociálním kontextu od konce 60. let 20. století. - je úvaha o roli performance v době vzrůstající agrese ve společnosti. Úlohou bude posunout dosavadní hranice vnímání performance jako uměleckého projevu směrem k politicko aktivistickému obsahu v radikálním politicko-sociálním kontextu. Úvaha bude doplněna příkladovými studiemi performancí od konce 60. let 20. století do současnosti, subjektivně vybraných autorů bez geografického omezení.
Seznam odborné literatury
Lieven De Cauter, Ruben De Roo & Karel Vanhaesebrouck, Art and Activism in the Age of Globalization, Nai Publishers, Rotterdam 2011
RoseLee Goldberg, Performance art, Harry N. Abrahams, Inc. Publishers, New York 1996
Samuel P. Huntington, Střet civilizací, Rybka Publishers, Praha 2001
Susan Sontagová, S bolestí druhých před očima, Paseka, Litomyšl, 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK