Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivity dětí ve volném čase jako zdroj agresivity a šikany
Název práce v češtině: Aktivity dětí ve volném čase jako zdroj agresivity a šikany
Název v anglickém jazyce: Children's Actities during leisure time as source of aggression and bullying
Klíčová slova: agrese, šikana, volný čas
Klíčová slova anglicky: Aggression, bullying, leisure
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Farová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.04.2012
Datum zadání: 23.04.2013
Datum a čas obhajoby: 11.06.2013 16:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK