Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vzestup a pád Strany zelených
Název práce v češtině: Vzestup a pád Strany zelených
Název v anglickém jazyce: The Rise and Fall of the Green Party
Klíčová slova: Strana zelených, volby, vnitrostranický konflikt
Klíčová slova anglicky: The Green Party, the elections, interparty conflicts
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2012
Datum zadání: 26.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.04.2012
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce má za cíl analyzovat vývoj Strany zelených v letech 2006 – 2010. Práce je soustředěna na období, kdy strana zaznamenala pod vedením M. Bursíka svůj největší volební úspěch a podařilo se jí nejen překročit volební klauzuli pro vstup do Poslanecké sněmovny, ale i podílet se na sestavování vlády společně s ODS a KDU – ČSL. Brzy se však ukázalo, že strana je názorově rozpolcená a probíhá v ní boj mezi realisty uvědomující, že pokud chtějí prosadit svoji politiku, budou muset přistoupit na řadu kompromisů a mezi ekologickými radikály, kteří chtějí prosadit buď všechno anebo nic. Práce dále sleduje působení Strany zelených ve vládě a rostoucí názorové střety mezi spolustraníky, který vyústily v založení vnitrostranické frakce Demokratická výzva a následnému vyloučení poslankyň O. Zubové a V. Jakubkové z poslaneckého klubu Strany zelených. Především vnitrostranické střety a neschopnost předsedy M. Bursíka stranu sjednotit znamenaly pomalý, ale setrvalý pokles ve stranických preferencích, což potvrdily i volební neúspěchy strany v krajských volbách a následně i ve volbách do Evropského parlamentu, po nichž sice rezignoval M. Bursík na svoji předsednickou funkci, ale ani jeho nástupce O. Liška už nedokázal zabránit v klesání stranických preferencích a následnému volebnímu neúspěchu v parlamentních volbách v roce 2010.
Seznam odborné literatury
Knižní zdroje:
BALÍK, S.: Neuskutečněné parlamentní volby 2009. In: Balík, S. (a kol.): Volby do Poslanecké sněmovny 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 39 – 68.
BRADOVÁ, E., ŠARADÍN, P.: 2004. Volební kampaň. In: Šaradín, P. (a kol.): Volby do Evropského parlamentu v České republice. Olomouc: Periplum, 179 – 207.
BUCHAL, P.: 2004. Analýza volebních programů. In: Šaradín, P. (a kol.): Volby do Evropského parlamentu v České republice. Olomouc: Periplum, 209 – 232.
CABADA, L.: 2007. Systém politických stran a vnitrostranické rozhodovací procesy. In: Cabada, L., Vodička, K.: Politický systém České republiky. Praha: Portál, 205 – 240.
CABADA, L., VODIČKA, K.: 2007. Rozpad československé federace. In: Cabada, L., Vodička, K.: Politický systém České republiky. Praha: Portál, 125 - 137.
ČALOUD, D., FOLTÝN, T., HAVLÍK, V.: 2006. Politické strany a jejich systém v období 2002 – 2006. In: Čaloud, D., Foltýn, T., Havlík, V., Matušková, A. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 7 – 25.
FIALA, P., MAREŠ, M., SOKOL, P.: 2007. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal. s. 115 – 125.
FOLTÝN, T.: 2006. Parlamentní volby 2006 v kontextu parlamentních voleb okolních zemí. In: In: Čaloud, D., Foltýn, T., Havlík, V., Matušková, A. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 171 – 187.
HAVLÍK, V.: 2010. Politické strany a jejich systém v letech 2006 – 2010. In: Balík, S. (a kol.): Volby do Poslanecké sněmovny 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 11 – 32.
HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L.: 2010. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, s. 83 - 104
HLOUŠEK, V.: 2005. Česko. In: Strmiska, M., Hloušek, V., Kopeček, L., Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, s. 438 – 451.
KOPEČEK, L.: 2005. Strana zelených. In: Malíř, J., Marek P. (a kol.): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu. II. díl. 1938 – 2004. Brno: Nakladatelství Doplněk, s. 1579 – 1590.
KOTECKÝ, V.: 2010. Zelené daně: bublání pod povrchem. Mezinárodní politika 3/2010, s. 12 – 13.
KYLOUŠEK, J.: 2005. Jihomoravský kraj. In: Balík, S., Kyloušek, J. (eds.): Krajské volby v České republice 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 159 – 171.
KYLOUŠEK, J.: 2006. Osobnosti a rozměr parlamentních voleb (kandidátní listiny, preferenční hlasy a základní charakteristika zvolených poslanců). In: Čaloud, D., Foltýn, T., Havlík, V., Matušková, A. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 108 – 122.
MAREŠ, M.: 2002. Česká republika. In: Fiala, P., Holzer, J., Strmiska, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově – politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity: Brno. s. 145 – 157.
MATUŠKOVÁ, A.: 2006. Volební kampaň 2006: Nástup politického marketingu do České republiky. In: Čaloud, D., Foltýn, T., Havlík, V., Matušková, A. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 62 – 88.
MATUŠKOVÁ, A.: 2010. Volební kampaně. In: Balík, S. a kol.: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 97 – 115.
PARKIN, S.: 1989. Green parties an international guide. Londýn: Heretic Books.
PEČÍNKA, P.: 2002. Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě. Praha: G + G.
PINK, M.: 2006. Volební geografie České republiky. In: Dančák, B., Hloušek, V. (eds.): Parlamentní volby 2006 a česká politika. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 158 – 177.
RIISHØJ, S: 2006. Parties and party systems in the CEECs – with special focus on Poland and the Czech Republic.In: Dančák, B., Hloušek, V. (eds.): Parlamentní volby 2006 a česká politika. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 97 – 126.
SARTORI, G.: 2005. Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: centrum pro studium demokracie a kultury
SOKOL, P.: 2003. Přehled kandidujících politických stran. In: Linek, L., Mrklas, L., Seidlová, Sokol, P. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 240 – 246.
STRMISKA, M.: 2006. Český stranický systém v letech 1998 – 2006: několik postřehů ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy. In: Dančák, B., Hloušek, V. (eds.): Parlamentní volby 2006 a česká politika. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 88 – 95.
ŠARADÍN, P.: 2004. Analýza volebních výsledků. In: Šaradín, P. (a kol.): Volby do Evropského parlamentu v České republice. Olomouc: Periplum, s. 237 – 261.
ŠKALOUD, J: 2005. Spolková republika Německo. In: Dvořáková, V. (a kol.): Komparace politických systémů I. Praha: Oeconomica, s. 199 – 239.
Novinové zdroje:
ČABANOVÁ, A., ČÁPOVÁ, H.: 2009. Pravá zelená je ta Bursíkova. Lidové noviny 19. 5. 2009, s. 2.
ČABANOVÁ, A., KOLÁŘ, P.: 2009. Dohoda všech zelených? Těžko. Lidové noviny 10. 6. 2009, s. 3.
ČABANOVÁ, A., VADLEJCHOVÁ. L.: 2009. Odvolat Klause? Liškovi se smáli. Lidové noviny 10. 10. 2009, s. 2.
DOLANSKÝ, L.: 2009a. Velké koalici asistovat nehodláme. Lidové noviny 7. 4. 2009, s. 3.
DOLANSKÝ, L.: 2009b. Soud zrušil volby. Lidové noviny 10. 9. 2009, s. 1 – 3.
DOLANSKÝ, L.: 2009c. Strany přerušily kampaně. Lidové noviny 12. 9. 2009, s. 3.
DOLANSKÝ, L., HLUŠTÍK, D.: 2009. Češi Fischerovi fandí, ten ale couvá. Lidové noviny 4. 5. 2009, s. 1- 2.
DOLANSKÝ, L., KAISER, D.: 2009. Bursík: Strašný omyl Karla Schwarzenberga. Lidové noviny 13. 6. 2009, s. 1.
DOLANSKÝ, L., KOLÁŘ, P.: 2008. Bursík smetl Kuchtovou, ale rozštěpil si stranu. Lidové noviny 8. 9. 2008, s. 1.
DOLANSKÝ, L., KOLÁŘ, P., HLUŠTÍK, D.: 2009. Topolánek padl. Lidové noviny 25. 3. 2009, s. 1 – 3.
DRCHAL, V.: 2009. Věčně alternativní kníže. Lidové noviny 12. 6. 2009, s. 2.
HLUŠTÍK, D.: 2009a. Kocáb má být ministrem. Lidové noviny 12. 1. 2009, s. 1 – 2.
HLUŠTÍK, D.: 2009b. Zelení vyloučili čtyři rebely. Lidové noviny 9. 3. 2009, s. 2.
HLUŠTÍK, D.: 2009c. Nabízíme zeleným ústupky. Lidové noviny 8. 4. 2009, s. 2.
HLUŠTÍK, D., KOLÁŘ, P.: 2009. Jak se válčilo o „zelené“. Lidové noviny 26. 3. 2009, s. 2.
HYMPL, J.: 2009. Zelení uspěli s imunitou „piráti“ je ale nechtějí. Lidové noviny 14. 7. 2009, s. 3).
KALENSKÁ, R.: 2008. Bursík potlačuje menšinové názory. Lidové noviny 22. 3. 2008, s. 11.
KOLÁŘ, P.: 2008a. Kuchtová Bursíkovi: Omluv se. Lidové noviny 19. 2. 2008, s. 1.
KOLÁŘ, P.: 2008b. Koalice? Vyloučena jen s komunisty. Lidové noviny 16. 10. 2008, s. 3.
KOLÁŘ, P., VALÁŠKOVÁ, M.: 2007. Kuchtová skončila. Lidové noviny 26. 9. 2007, s. 1.
KOLINA, J.: 2009. Bursík: Nechtějí uspět jen nám ubrat procenta. Lidové noviny 15. 5. 2009, s. 2.
KOPECKÁ, M.: 2007. Jak zapadá vsetínská hvězda. Lidové noviny 1. 11. 2007. s. 3.
KRATOCHVÍL, B.: 2008. Zelení se hádají kvůli nepřítomnosti Zubové. Lidové noviny 18. 2. 2008, s. 5.
KRATOCHVÍL, B.: 2009a. Kandidát zelených Miko je mimo hru. Lidové noviny 2. 5. 2009, s. 2.
KRATOCHVÍL, B.: 2009b. Zubová: Výsledek voleb je debakl všech zelených. Lidové noviny 9. 6. 2009, s. 2.
KŘIVKA, V. : 2010. Zelení se ve zlém stahují z vlády. Lidové noviny 24. 3. 2010, s. 4.
KUBÁLKOVÁ, P.: 2009. Bursík po fiasku rezignoval. Lidové noviny 9. 6. 2009, s. 1 – 2.
MARTINEK, J.: 2007a. Nesouhlas republikové rady. Lidové noviny 26. 9. 2007, s. 3.
MARTINEK, J.: 2007b. Bursík protlačil Lišku. Lidové noviny 3. 12. 2008, s. 2.
MARTINEK, J.: 2008a. Bursíka „vyřeší“ vedení strany. Lidové noviny 1. 3. 2008, s. 2.
MARTINEK, J.: 2008b. Jak Bursík omezuje kamiony. Lidové noviny 3. 9. 2008, s. 2.
MARTINEK, J.: 2008c. O předsedovi rozhodne 300 delegátů. Lidové noviny 5. 9. 2008, s. 3.
MARTINEK, J., REICHL, J.: 2008 Kdo bude bručet? Zelení nechápou Langrova slova. Lidové noviny 12. 2. 2008, s. 1 – 2.
PLESL, J: 2009. Zubová tvář, Soukup hlava. Lidové noviny 15. 5. 2009, s. 2.
Další odborné zdroje
BARTOŠ, A.: 2009. Strany už útočí na voliče předvolebními spoty. Podívejte se. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/strany-uz-utoci-na-volice-predvolebnimi-spoty-podivejte-se-p49-/domaci.aspx?c=A090520_115856_domaci_adb, 6. 11. 2011.
BENEDIKTOVÁ, J.: 2008. Konec “tance mezi vejci”,Čunek se ve středu vrací do vlády. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/10533-konec-tance-mezi-vejci-cunek-se-ve-stredu-vraci-do-vlady/, 5. 3. 2012.
BENEDIKTOVÁ, J., PETŘÍK, J: 2008. Topolánek připustil Čunkův návrat do vlády, zelení i ČSSD jsou proti. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2246-topolanek-pripustil-cunkuv-navrat-do-vlady-zeleni-i-cssd-jsou-proti, 5. 3. 2012.
BLAŽEK, D.: 2009. Postavení Strany zelených ve stranickém systému ČR s využitím teorie cleavege.(diplomová práce). Institut politologických studií FSV, Univerzita Karlova: Praha. Dostupné na: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=74627&local_base=GEN01, 22. 5. 2011.
ČERVENKA, J.: 2011. Stranický systém v rekonstrukci? Volby 2010 v kontextu percepce politiky a politických stran a českou veřejností. Naše společnost 2 / 2011 s. 44 – 59. Dostupné na:
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100129s_Nase%20spolecnost%202011_2.pdf, 20. 4. 2012.
DOLEJŠÍ, D.: 2001. Strana Bündnis 90/ Die Grünen – bilance po dvaceti letech
parlamentní činnosti. Dostupné na: http://www.hejrup.sk/DolejsiDieGrunen.PDF, 22. 2. 2012.
EXIT POLL: 2010. Závěrečná zpráva SC&C a SPSS CR pro Českou televizi. Dostupné na: http://img2.ct24.cz/multimedia/documents/17/1699/169810.doc, 25. 2. 2011.
GRAFF, J.: 2002. PolitikKompass Schlechte Noten für die rot-grüne Bundesregierung. Dostupné na: http://www.kas.de/db_files/dokumente/arbeitspapiere/7_dokument_dok_pdf_1217_1.pdf, 2. 4. 2012.
HAVLÍK, V., KOPEČEK, L.: 2008. Krize vládnutí v České republice. Analýza působení volebního a stranického systému a návrhy možných řešení. Politologický časopis 3 / 2008 s. 185 – 205. Dostupné na: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=ea4e2064-88a1-4992-82ad-9529e2b19caf, 2. 5. 2011.
HVÍŽĎALA, K.: 2008. Martin Bursík versus ekologičtí fundamentalisté. Dostupné na: http://www. rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/479172, 5. 9. 2011.
CHARVÁT, J.: 2011. Vzestupy a pády Strany zelených. Listy 5 / 2011, s. 30 – 36.
JÁNSKÁ, L.: 2006. Nejsme pravice, ohrazuje se část zelených. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/nejsme-pravice-ohrazuje-se-cast-zelenych-fpi-/domaci.asp?c=A060605_182935_domaci_lja, 24. 4. 2011.
KADEŘÁBKOVÁ, S., ŠULOVÁ, K.: 2009. Představila se Demokratická strana zelených jako alternativa Strany zelených. Dostupné na: http://www.mediafax.cz/domaci/2840263-Predstavila-se-Demokraticka-strana-zelenych-jako-alternativa-Strany-zelenych,4.11.2011.
KNEBLOVÁ, E.: 2009. Volební strategie Strany zelených ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Středoevropské politické studie 2 – 3 / 2009. Dostupné na: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=371, 4. 4. 2011.
KOPECKÝ, J.: 2008. Bursík má důvěru zelených, podpořilo ho předsednictvo i kraje. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/bursik-ma-duveru-zelenych-podporilo-ho-predsednictvo-i-kraje-ptq-/domaci.aspx?c=A080309_200343_domaci_jan, 21. 8. 2011.
KOPEČEK, L.: 2009. Pracovat na své sebedestrukci, to už patří k vlastnostem zelených stran. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/pracovat-na-sve-sebedestrukci-to-uz-patri-k-vlastnostem-zelenych-stran-1nl-/kavarna.aspx?c=A090309_183606_kavarna_bos, 3. 3. 2012.
KOUBEK, J.: 2010. České sněmovní volby 2010 z hlediska stability a změny stranického systému: blokační aktéři, personalizace, lokalizace a fragmentace. Politologická revue 1/2010, s. 114.
KUDYNOVÁ. K.: 2007. Zelení podpoří při volbě prezidenta Jana Švejnara. http://www.novinky.cz/domaci/126015-zeleni-podpori-pri-volbe-prezidenta-jana-svejnara.html, 20. 4. 2011.
KUNŠTÁT, D.: 2004. Koho budeme volit do Evropského parlamentu? Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100359s_Pv40604.pdf, 4. 4. 2011.
KUNŠTÁT, D.: 2004. K volbám do krajských zastupitelstev. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100406s_pv41031b.pdf, 14. 12. 2012.
KUNŠTÁT, D.: 2006. Důvěra k vrcholným politikům. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100586s_pi60526.pdf, 24. 4. 2011.
KUNŠTÁT, D.: 2007a. Důvěra k vrcholným politikům. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100713s_pi70926.pdf, 28. 8. 2011.
KUNŠTÁT, D.: 2007b. Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2007. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100731s_pi71127.pdf, 28. 8. 2011.
KUNŠTÁT, D.: 2007c. Sociální a demografický profil voličského zázemí českých politických stran. Naše společnost 2007 /1 s. 14 – 23. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100066s_Volici.pdf, 2. 3. 2012.
KUNŠTÁT, D.: 2008. K volbám do krajských zastupitelstev. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100823s_pv80925.pdf, 30. 8. 2011.
KUNŠTÁT, D.: 2009a. K volbám do Evropského parlamentu. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100919s_pv90525.pdf, 6. 11. 2011.
KUNŠTÁT, D.: 2009b. Stranické preference a volební model v červnu 2009. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100931s_pv90625.pdf
KUTEK, L.: 2010. Exit Poll šokoval odhadem ihned po volbách… A trefil se! Dostupné na: http://www.ct24.cz/domaci/91784-exit-poll-sokoval-odhadem-ihned-po-volbach-a-trefil-se/, 25. 2. 2011.
KYLOUŠEK, J.: 2007. České parlamentní volby 2006: Analýza kandidátních listin. Politologický časopis 1/2007, s. 79 – 92. Dostupné na: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=72ab801d-e138-469a-b5d8-33075a92aefd, 12. 12. 2010.
LEINERT, O.: 2008: Komunisté jsou ochotni podpořit i Švejnara. Za radar. Dostupné na: http://zpravy.ihned.cz/c1-22951170-komuniste-jsou-ochotni-podporit-i-svejnara-za-radar, 20. 4. 2011.
LINEK, L.: 2009. Czech Republic. European Journal of Political Research December 2009, vol. 48, issue 7 – 8, s. 939 – 944. Dostupné na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6765.2009.01879.x/pdf, 2. 5. 2011.
LIŠKA, O.: 2010. Prohlášení Ondřeje Lišky k výsledkům sněmovních voleb. Dostupné na: http://www.zeleni.cz/media/aktuality/prohlaseni-ondreje-lisky-k-vysledkum-snemovnich-voleb/, 20. 11. 2011.
MACHÁČEK, J.: 2008. Zubová a Jakubková opouštějí poslanecký klub Strany zelených. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/36633-zubova-a-jakubkova-opousteji-poslanecky-klub-strany-zelenych/, 1. 11. 2011.
MALÁ, V., HROMÁDKA, M., ZÍTA, D., BUMBA, J.: 2010. Volby u studentů vyhrála TOP 09, levice propadla. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/732984, 5. 5. 2011.
NAVRÁTIL, V.: 2010. Volební geografie a parlamentní volby v České republice 2010. Dostupné na: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/010/EVS2_2010_5.pdf, 10. 4. 2011.
NĚMCOVÁ, P., KOTECKÝ V.: 2008. Ekologická daňová reforma. Impuls pro modernizaci ekonomiky. Studie Hnutí DUHA. Říjen 2008 http://hnutiduha.cz/uploads/media/EDR_navrh.pdf , 22.2 2011.
NONDEK, L.: 2006. Zelení se představují. Revue Politika 3/2006. Dostupné na: http://www.revuepolitika.cz/clanky/394/zeleni-se-predstavuji, 15. 1. 2011.
OVČÁK, J., SOUKUP, J., MACH, J.: 2009. Sněmovna bude hlasovat o nedůvěře vládě 24. března. Dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/164086-snemovna-bude-hlasovat-o-vysloveni-neduvery-vlade-24-brezna.html, 4. 11. 2011.
PANUŠKA, M., TÁBORSKÁ, M.: 2008. Hlasování ve Španělském sále předcházela obvinění z nátlaku na poslance. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/prezident08/zpravodajstvi/_zprava/422591, 20. 4. 2011.
PEČÍNKA, P.: 2006. Zelené linky Praha - Brusel. Vývoj vztahů českých a evropských zelených. Politologický časopis 3 / 2006, s. 334 – 348. Dostupné na: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=aa0e2032-514a-4ce5-9efd-caaaa58f2b1a, 15. 5. 2011.
PEČÍNKA, P.: 2009. Vzkaz pro modrozelenou bandu ve Straně zelených, 9. 3. 2009. Dostupné na: http://www.blisty.cz/art/45742.html, 4. 11. 2011.
POGUNTKE, T.: 2001. Green Parties in National Governments: From Protest to Acquiescence? Dostupné na: http://socio.ch/par/Poguntke.pdf, 3. 3. 2012.
PROCHÁZKOVÁ, M.: 2010. Liška slanil z obřího billboardu zelených. Na zemi si dal mošt. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/video-liska-slanil-z-obriho-billboardu-zelenych-na-zemi-si-dal-most-1d1-/domaci.asp?c=A100427_161711_domaci_taj, 4. 4. 2011.
PŮLPÁN, D.: 2009. Praví Zelení jsou ti Bursíkovi, prohlásil do kamer Václav Havel. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/pravi-zeleni-jsou-ti-bursikovi-prohlasil-do-kamer-vaclav-havel-p76-/domaci.aspx?c=A090518_122638_domaci_klu, 6. 11. 2011.
SAGITARIOVÁ, M., KOPECKÝ, J.: 2006. Klaus pověřil Topolánka jednáním o nové vládě. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/klaus-poveril-topolanka-jednanim-o-nove-vlade-fok-/domaci.asp?c=A060605_103012_domaci_mad, 24. 4. 2011.
SOUKUPOVÁ. J.: 2008. Online reportáž: Jednání směvovny o rozpočtu a nedůvěře vládě. Dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/152497-on-line-reportaz-jednani-snemovny-o-rozpoctu-a-neduvere-vlade.html, 10. 9. 2011.
STANĚK, M.: 2007. Vrátí-li se Čunek do vlády, Schwarzenberg a Liška odejdou. Dostupné na: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-22563900-vrati-li-se-cunek-do-vlady-schwarzenberg-a-liska-odejdou, 4. 4. 2012
STINGLOVÁ, H.: 2010. Zelení parodují 'Přemluv bábu'. Liška v klipu hajluje. Dostupné na:http://www.lidovky.cz/zeleni-paroduji-premluv-babu-liska-v-klipu-hajluje-fwv-/ln_domov.asp?c=A100426_130631_ln_domov_hs, 4. 4. 2011.
ŠAMANOVÁ, G. 2010. Postoje veřejnosti před komunálními volbami. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101056s_pv100929.pdf, 20. 11. 11.
ŠARADÍN: P: 2004. Neparlamentní subjekty ve volbách do obecních zastupitelstev. Politologický časopis 1 / 2004 s. 109 – 120.
Dostupné na: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=8448452d-9928-11d8-a118-004f49089cf7, 18. 2. 2011.
ŠKODOVÁ, M.: 2006. Hodnocení předvolební kampaně. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100589s_pv60529.pdf, 24. 4. 2011.
ŠKODOVÁ, M.: 2007. Spokojenost s vládou Mirka Topolánka. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100661s_pi70301.pdf, 5. 5. 2011.
ŠKOPEK, P.: 2009. Kuchtová: Frakce Demokratická výzva je součást Strany zelených. Dostupné na: http://www.mediafax.cz/politika/2838470-Kuchtova-Frakce-Demokraticka-vyzva-je-soucast-Strany-zelenych, 2. 11. 2011.
VESELKÝ, M.: 2008. Politická orientace občanů. Dostupné na: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100841s_po81120.pdf, 20. 3. 2012
WARNOCK, J., W.: The Greens: “Neither Left nor Right“?Dostupné na: http://www.johnwarnock.ca/The%20Greens-2.pdf, 15. 3. 2012.
Rozhovory
ANDER, M.: 20. 2. 2012.
STROPNICKÝ, M.: 1. 3. 2012
Internetové zdroje
http://www.ceeol.com
http://www.ceskatelevize.cz
www.cevro.cz
http://cs.electionsmeter.com
http://www.ct24.cz
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.euroskop.cz
http://euvolby.zeleni.cz
http://img2.ct24.cz
http://www.mladizeleni.cz
http://www.novinky.cz
http://onlinelibrary.wiley.com
http://www.psp.cz
http://www.rozhlas.cz
http://sjezd.zeleni.cz
http://strana.zeleni.cz
http://usti-nl.zeleni.cz
http://www.vlada.cz
http://volby.cz
http://web.archive.org
http://www.zeleni.cz
http://www.zmenaproliberec.cz
http://zpravy.idnes.cz
http://zpravy.ihned.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK