Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Romské děti a mládež v obtížné životní situaci ve městě Mladá Boleslav
Název práce v češtině: Romské děti a mládež v obtížné životní situaci ve městě Mladá Boleslav
Název v anglickém jazyce: Gypsy children and youth in difficult life situation in Mladá Boleslav town
Klíčová slova: Romové, romské děti a mládež, obtížná životní situace, sociální vyloučení, vzdělávání, rasismus a diskriminace
Klíčová slova anglicky: gypsy, gypsy children and youth, difficult life position, social elemination, education, racism and discrimination
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2012
Datum zadání: 26.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
· Úvod
· Sociální a ekonomické postavení Romů v Mladé Boleslavi
· Obtížné životní situace romských dětí a mládeže
· Organizace nabízející podporu a pomoc dětem a mládeži v Mladé Boleslavi
· Zhodnocení kapacit sociálních služeb ve vztahu k identifikovanému problému, zda jsou služby dostačující, či nikoliv
· Vzdělávání romských dětí a mládeže v Mladé Boleslavi
· Závěry a doporučení
Seznam odborné literatury
· BARŠA, Pavel. Orientálcova vzpoura. Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-374-5.
· BEDNÁŘOVÁ, Zdena a Lubomír PELECH. Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financování. Brno: Doplněk, 2003. ISBN 80-7239-148-8.
· DEMJANČUK, Nikolaj a Lucia DROTÁROVÁ. Vzdělání a extremismus. Praha: Epocha, 2005. ISBN 80-86328-83-X.
· PAVELČÍKOVÁ, Nina. Romové v českých zemích v letech 1945-1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004. ISBN 80-86621-07-3.
· ŠIŠKOVÁ, Tatjána. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál s.r.o., 2002. ISBN 80-7178-648-9.
· ŠIŠKOVÁ, Tatjána. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK