Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Component-based engineering of Smart Cyber-Physical systems
Název práce v češtině: Komponentový vývoj Smart cyber-physical systémů
Název v anglickém jazyce: Component-based engineering of Smart Cyber-Physical systems
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 27.04.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2016
Oponenti: Jun.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker
  Prof. Jan Carlson
 
 
Zásady pro vypracování
The thesis should look into how heterogeneous and potentially distributed services should be designed and composed.
Seznam odborné literatury
Thomas Stahl, Markus Voelter: Model-Driven Software Development: Technology, Engineering, Management. Wiley, 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK