Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život a raná tvorba Josefa Macha
Název práce v češtině: Život a raná tvorba Josefa Macha
Název v anglickém jazyce: The Life and the Early Works of Josef Mach
Klíčová slova: Folklór, Gellner, Hašek, kontrasty, literární anarchismus, lyrika, Mach, písňová forma, poezie, rým, rytmus, satira
Klíčová slova anglicky: Folklore, Gellner, Hašek, contrasts, literary anarchism, lyrics, Mach, song form, poetry, rhyme, rythm, satire
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2012
Datum zadání: 24.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Svou bakalářskou práci pojmu jako vývojovou interpretaci především básnického díla Josefa Macha. Zaměřím se na Machův neustávající humor a satiru v proměňující se tematice ovlivněné prostředím – domovem, anarchistickou generací, zkušeností ze zahraničního odboje či pobytu ve Spojených státech a Itálii.
Seznam odborné literatury
Seznam primární literatury:
Mach, J.: Života běh, Praha 1933
Mach, J.: Robinson Krusoe, Praha 1912
Mach, J.: Na obou polokoulích, Chicago 1918
Mach, J.: Americké verše z doby válečné, Praha 1924
Mach, J.: Plavba do Ameriky 1912, Praha 1930
Mach, J.: Tři mrtvoly ve sklepě a jiné, Chicago 1919

Seznam odborné literatury:
Papoušek, V. a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010
Šalda, F. X.: Představitel Generace a představitel mezigenerace. Josef Mach a Jindřich Hořejší. In: České medailony. SNKLHU, Praha 1959
Merhaut L.: Cesty stylizace. Stylizace, „okraj“ a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha 1994
Pavelka, J.: Hledání místa v dějinách. Československý spisovatel, Praha 1983
Buriánek F.: Generace buřičů. Praha 1968
Kol. ÚČSL ČSAV: Poetika české meziválečné avantgardy. Československý spisovatel, Praha 1987
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK