Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MR volumetrie amygdaly u Alzheimerovy choroby
Název práce v češtině: MR volumetrie amygdaly u Alzheimerovy choroby
Název v anglickém jazyce: MRI volumetry of amygdala in Alzheimer´s disease
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomický ústav 1. LF UK (11-00110)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2006
Datum zadání: 13.02.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2012
Datum a čas obhajoby: 10.04.2006 14:00
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.04.2006
Oponenti: Ing. Milan Hájek, DrSc.
  prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK